Logo SCO 2007

Maplety pro podporu výuky DP funkcí více proměnných

Mgr. Jiří Glozar (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)
E-mail: glozar@ics.muni.cz
Vstup


Základy geometrie a Geometrie

Jiří Doležal (VŠB-TU Ostrava)
E-mail: jiri.dolezal@vsb.cz
Vstup


Kurz práce s informacemi

Petr Škyřík & kol. (Kabinet knihovnictví, FF MU)
E-mail: pskyrik@phil.muni.cz
Prezentace 1 Prezentace 2 (Pouze částečná ukázka z jednoho modulu kurzu, celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům)


Medical English

Mgr. Robert Helán (Centrum jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě, Masarykova univerzita)
E-mail: rhelan@med.muni.cz
Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny.


E-learningový kurz ekologického zemědělství

Ing. Petr Konvalina, prof. Ing. Jan Moudrý CSc., Ing. Markéta Mazurová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta)
E-mail: konvalina@zf.jcu.cz
Vstup


E-learningový program na podporu výuky právnické němčiny

PhDr. Eva Šrámková (Centrum jazykového vzdělávání MU)
E-mail: Eva.Sramkova@law.muni.cz
Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny.


Online_A

Tamara Váňová a kol. (PdF MU)
E-mail: tamara.vanova@gmail.com
Prezentace


e-learningová suita WebStudy

WebStudy Inc. (WebStudy Inc.)
E-mail: dan.franc@webstudy.com
Vstup


Týmová semestrální práce "Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí"

Autory kurzů jsou týmy studentů. Garant studijního předmětu Danuše Bauerová (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, neinformatické studijní obory)
E-mail: danuse.bauerova@vsb.cz
Vstup (Kurz je představen ve svém souhrnu v LCMS MOODLE, jehož součástí je KLÍČ pro vstup.)


Didaktika 2B - Course Design

Světlana Hanušová (PdF MU)
E-mail: hanusova@ped.muni.cz
Vstup


Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance

Mgr. Zdeněk Moravec, doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (Ústav chemie, PřF MU)
E-mail: hugo@chemi.muni.cz
Vstup


Didaktika slohové a komunikační výchovy

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU v Plzni)
E-mail: vejvod@kcj.zcu.cz
Vstup


Dějiny umění starověkého Egypta a Mezopotámie

PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU)
E-mail: pardyova@phil.muni.cz
Vstup (heslo: Aegyptus)


Topografie antického Říma

PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU)
E-mail: pardyova@phil.muni.cz
Vstup (přístupové heslo: Urbs aeterna)


Seminář k umění římského principátu

PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU)
E-mail: pardyova@phil.muni.cz
Vstup (přístupové heslo: císařství)


Úvod do klasické archeologie

PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU)
E-mail: pardyova@phil.muni.cz
Vstup (přístupové heslo: merkur)


Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Roman Švaříček a kolektiv. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
E-mail: svaricek@phil.muni.cz
Prezentace


Profesní vzdělávání nelékařských pracovníků

ing. Michal Mertl, ing. Kateřina sosnová (SZŠ a VOŠZ Plzeň)
E-mail: mertl@zdravka-plzen.cz
Vstup (volba E-learning, jméno:sco, heslo:scobrno)


Elektronická sbírka úloh

Mgr. Barbora Havířová (Přírodovědecká fakulta MU)
E-mail: stastna@mail.muni.cz
Vstup


Elektronické matematické testy v IS MU

Silvie Kuráňová (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)
E-mail: kuranova@mail.muni.cz
Prezentace 1 Prezentace 2


E-learningový portál pro lektory v Pardubickém kraji

Ing. Pavel Petr, Ing. Karel Michálek Dis, Vojtěch Načeradský (Informační Czech Republic s.r.o.)
E-mail: petr@informacni.org
Vstup (Stránky projektu)


Aplikace Promis

P.Smutný, J.Žák, T.Kopeček, I. Hálek, (MU Brno - Ekonomicko správní faktulta)
E-mail: erwin@mail.muni.cz
Prezentace


Moodle a TeX

Ing. Robert Kempný (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě)
E-mail: kempny@opf.slu.cz
Prezentace


Testy pro přípravu do laboratorních praktik

RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D., Mgr. Zdeněk Moravec (Vysoké učení technické v Brně, Chemická fakulta, Ústav chemie materiálů; Ústav chemie, PřF MU)
E-mail: richtera@fch.vutbr.cz
Prezentace


Účetní systémy na PC

Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, Brno)
E-mail: krizovaz@econ.muni.cz
Vstup (Se vstupem do kurzu pomůže během konference obsluha počítačové učebny.)


Analytická chemie

Luděk Jančář (Katedra chemie, Pedagogická fakulta MU)
E-mail: jancar@ped.muni.cz
Prezentace 1 Prezentace 2 (Pouze částečné ukázky, celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny)


Europäische Integration

Jitka Ptatscheková (Univerzita Hradec Králové)
E-mail: jitka.ptatschekova@uhk.cz


Manažerské účetnictví

Libuše Bažantová (Univerzita Hradec Králové)
E-mail: libuse.bazantova@uhk.cz
Prezentace


Zdravotní tělesná výchova

Martin Sebera, Lenka Beránková, Nina Hrtoňová, Jitka Kopřivová, Roman Grmela (Fakulta sportovních studií MU)
E-mail: sebera@fsps.muni.cz
Prezentace 1 Prezentace 2 (Pouze částečné ukázky, celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny)


Psychomotorika

Dagmar Trávníková, Martin Sebera, Marie Blahutková (Fakulta sportovních studií MU)
E-mail: sebera@fsps.muni.cz
Prezentace (Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny)


Členovci pro ZŠ

Mgr. Jakub Velecký (MU Brno, Katedra didaktických technologií)
E-mail: japa@svi.cz
Vstup


Opory distančního studia informatiky na ZŠ

Mgr. Pavel Krist (PdF MU Katedra didaktických technologií)
E-mail: krist.pavel@centrum.cz
Vstup


Komunikatívna gramatika I. (Lexikológia)

PhDr. Katarína Veselá (KOJV FEM SPU Nitra)
E-mail: katarina.vesela@fem.uniag.sk
Vstup (Povoluje hosťovský prístup)


Podpora výuky komplexu předmětů ošetřovatelství - část Ošetřovatelské postupy

Mgr. Andrea Pokorná, Mgr. Nina Hrtoňová (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství)
E-mail: apokorna@med.muni.cz
Prezentace (Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny)


AJ2RC_PJ1B Practical Language 1B

Martin Němec (PdF MU)
E-mail: nemec.man@gmail.com
Vstup (přístupový klíč czv)


ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ

Tamara Váňová (PdF MU)
E-mail: tamara.vanova@gmail.com
Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny.


Effective public speaking

Libor Štěpánek (MU)
E-mail: lstep@fss.muni.cz
Prezentace (Pouze částečná ukázka, celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny)


Vytvoření sítě online základních a středních škol

Tamara Váňová a kol. (PdF MU)
E-mail: tamara.vanova@gmail.com
Vstup


El·dům

Jarmila Fictumova, Daniel Mikšík, Zdeněk Pytela, Jiří Rambousek, Tamara Váňová (MU)
E-mail: eldum@phil.muni.cz
Vstup (možnost přihlásit se jako host)


Obchodní právo I.

JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
E-mail: jsedova@econ.muni.cz
Celý kurz je přístupný v IS LMS zapsaným studentům, vstup do kurzu zajistí během konference obsluha počítačové učebny.