Logo SCO 2007

Témata konference


Základní tematické okruhy:

  • sdílení elektronického výukového obsahu
  • výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti e-learningu
  • ekonomika a řízení procesů souvisejících s realizací e-learningu
  • kvalitativní hodnocení e-learningových kurzů
  • standardy e-learningu ve vztahu k akreditacím studijních programů
  • digitální knihovny a standardy
  • videokonference ve výuce
  • e-learning 2.0
  • e-learning v celoživotním vzdělávání
  • tutorování a kolaborativní formy práce


V rámci konference pořádáme také nesoutěžní Přehlídku kurzů a technických řešení v e-learningu. V této samostatné sekci, probíhající po celou dobu konání konference v počítačových učebnách, můžete zájemcům předvést ukázky své práce, e-learningové kurzy, apod., a to jejich zpřístupněním nebo jiným způsobem prezentace (např. prezentace html, PDF).

Základní informace o díle budou součástí webových stránek konference, dále vytištěny a vystaveny v počítačových učebnách a publikovány. Dle časového rozpisu, který bude uveřejněn v programu konference, můžete kromě toho své dílo prezentovat osobně a zodpovědět případné dotazy (přibližně 10 min prezentace a 5 min diskuze).

Doufáme, že Vás tato možnost sdílení zkušeností zaujme a těšíme se na Vaše příspěvky. Kurzy pro přehlídku registrujte zde.

Kontakt sco2007(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz