Logo SCO 2007

Vložné

Základní vložné na konferenci činí 1450,- Kč (vč. DPH) a zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání tištěného sborníku a občerstvení v průběhu konference. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování.

Účastníci přihlášení po 20. dubnu 2007 platí zvýšené vložné 2000,- Kč (vč. DPH)

Pro účastníky z MU (včetně studentů) je vstup na konferenci zdarma, bez nároku na tištěný sborník. Zájemci si mohou sborník zakoupit.

Po registraci uhraďte poplatek na účet Ekonomicko-správní fakulty. Nezapomeňte uvést variabilní symbol přidělený při registraci. Fakturu vám po uhrazení vložného zaslána poštou.

Platební údaje:
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a
602 00 Brno
IČO: 00216224
číslo účtu: 85636621/0100 (Komerční banka)
Pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP


Ubytování

Hotel nebo koleje Vinařská, cena ubytování (včetně snídaně)

  • za dvě osoby v jednom pokoji 700 Kč (350 Kč na osobu)
  • za jednu osobu na dvoulůžkovém pokoji 600 Kč
Ubytování si hradí účastníci sami. Zájemci o ubytování si mohou v registračním formuláři zvolit typ ubytování.

Kontaktní osoba: Roman Horňák, e-mail: hornak(@)econ(.)muni(.)cz


Kontakt sco2007(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz