Logo SCO 2007

Přehlídka kurzů

V rámci konference SCO 2007 pořádáme také Přehlídku kurzů a technických řešení v e-learningu. V této samostatné sekci, probíhající po celou dobu konání konference v počítačové učebně VT3, si můžete prohlédnout materiály různého zaměření. Celkem je v Přehlídce kurzů zařazeno přes 40 příspěvků, které jsou Vám po dobu konání konference volně přístupné. Seznam všech příspěvků

Někteří autoři svoji práci představí také osobně a ve vyhrazeném čase Vám tedy mohou zodpovědět konkrétní dotazy.

Program osobních prezentací

středa 30. 5.
14.00Testy pro přípravu do laboratorních praktik
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D., Mgr. Zdeněk Moravec (Vysoké učení technické v Brně, Chemická fakulta, Ústav chemie materiálů; Ústav chemie, PřF MU)
14.15E-learningový program na podporu výuky právnické němčiny
PhDr. Eva Šrámková (Centrum jazykového vzdělávání MU)
14.30Didaktika slohové a komunikační výchovy
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU v Plzni)
14.45E-learningový portál pro lektory v Pardubickém kraji
Ing. Pavel Petr, Ing. Karel Michálek, DiS., Vojtěch Načeradský (Informační Czech Republic s.r.o.)
15.00Moodle a TeX
Ing. Robert Kempný (Slezská univerzita v Opavě)
15.15Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance
Mgr. Zdeněk Moravec, doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (Ústav chemie, PřF MU)
15.30Členovci pro ZŠ
Mgr. Jakub Velecký (MU Brno, Katedra didaktických technologií)
15.45Přestávka
15.55Kurz práce s informacemi
Petr Škyřík, Petra Šedinová & kol. (Kabinet knihovnictví, FF MU)
16.10Elektronická sbírka úloh
Mgr. Barbora Havířová (Přírodovědecká fakulta MU)
16.25Opory distančního studia informatiky na ZŠ
Mgr. Pavel Krist (PdF MU Katedra didaktických technologií)
16.40Profesní vzdělávání nelékařských pracovníků
Ing. Michal Mertl, ing. Kateřina Sosnová (SZŠ a VOŠZ Plzeň)
16.55Medical English
Mgr. Robert Helán (Centrum jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě, Masarykova univerzita)
17.10E-learningový kurz ekologického zemědělství
Ing. Petr Konvalina, prof. Ing. Jan Moudrý CSc., Ing. Markéta Mazurová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
17.25Manažerské účetnictví
Libuše Bažantová (Univerzita Hradec Králové)


čtvrtek 31. 5.
13.30 El·dům
Jarmila Fictumova, Daniel Mikšík, Zdeněk Pytela, Jiří Rambousek, Tamara Váňová (MU)
14.00Analytická chemie
Luděk Jančář (Katedra chemie, Pedagogická fakulta MU)
14.15Aplikace Promis
P. Smutný, J. Žák, T. Kopeček, I. Hálek (MU Brno - Ekonomicko správní faktulta)
14.30e-learningová suita WebStudy
WebStudy Inc. (WebStudy Inc.) Dan Franc
14.45Týmová semestrální práce "Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí"
Danuše Bauerová
15.00Základy geometrie a Geometrie
Jiří Doležal (VŠB-TU Ostrava)

Seznam všech příspěvků

Kontakt sco2007(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz