Logo SCO 2007

E-learning přichází: sborník SCO 2007

obálka sborníku SCO 2007 (návrh T. Gregar)

Petr Sojka, Martin Kvizda (editoři):

SCO 2007

Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu  --- SCO 2007, Brno, ČR, 30.–31. 5. 2007.
Datum publikace: 29. května 2007.
 
ISBN 978-80-210-4296-4 
x + 250 stran, publikovalo vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně
 
Kniha obsahuje 37 recenzovaných příspěvků konference, abstrakty dvou zvaných přednášek, autorský a tematický rejstřík. Články jsou ve sborníku členěny do osmi tematických oblastí.
Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -- e-learningu. Přílohou je CD-ROM s elektronickou hypertextovou podobou všech článků, elektronickou výstavkou kurzů a webem konference.
 
Obsah
Abstrakty příspěvků do sborníku
Předmluva a úvodní stránky
Kolofón, tematický a autorský rejstřík
Objednávky

Obsah

je dostupný ve formátech PostScript a PDF.

Abstrakty článků ve sborníku

Můžete si prohlédnout seznam abstraktů článků přijatých do sborníku SCO 2007.

Předmluva a úvodní stránky

jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Kolofón, tematický a autorský rejstřík

Závěrečné stránky sborníku jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Objednávky

Do vyprodání nákladu bude možno zakoupit sborník (350 Kč s DPH), včetně CD-ROMu s elektronickou verzí, v knihkupectví Mareček na FI MU.