Logo SCO 2006

Výbory

Programový výbor

PhDr. Jiří Němec, Ph.D., Pedagogická fakulta MU
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Fakulta informatiky MU
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., Fakulta informatiky MU
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Filozofická fakulta MU
Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., Přírodovědecká fakulta OU
Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Pedagogická fakulta UK
Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU
PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., Pedagogická fakulta UP
RNDr. Petra Poulová, Fakulta informatiky a managementu UHK
Ing. Jiří Průcha, CSVS Praha
Doc. Ing. Maria Bieliková, Ph.D., Fakulta informatiky STU v Bratislavě
Prof. Renate Motschnig, Dipl.-Ing. Dr., Institut fur Informatik und Wirtschaftsinformatik, Universität Wien

Organizační výbor

Předseda: PhDr. Jiří Němec, Ph.D., proděkan PdF MU

PhDr. Tamara Váňová, PdF MU
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Mgr. Nina Hrtoňová, ÚVT MU
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
Mgr. Anna Váňová, PdF MU
Bc. Adam Rambousek, FI MU
Mgr. Daniel Mikšík, FF MU
Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., PdF MU

Kontakt sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz