Logo SCO 2006

Program

Přehled
DenČas Místnost
středa 1. 2.8:45 - 10:00Registracehala
10:00 - 10:10Zahájení - Jiří Němec, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzityAula 50
10:10 - 10:20Zahájení - Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzityAula 50
10:20 - 11:00Luděk Matyska:
Digitalizace výuky na MU - zvaná přednáška
Aula 50
11:00 - 11:20Přestávka
11:20 - 12:00Zdena Lustigová - zvaná přednáškaAula 50
12:00 - 12:40Mária Bieliková:
Personalizované webové systémy na podporu vzdelávania - zvaná přednáška
Aula 50
12:40 - 14:00Oběd
14:00 - 15:40Paralelní sekceAula 50, Aula 1, Aula 12
15:40 - 16:10Přestávka
16:10 - 17:25Paralelní sekceAula 50, Aula 1, Aula 12
17:25 - 17:25Zasedání ČADUV (Aula 60)
17:25 - 19:00Konec programu v sekcích
19:00 - 19:00Společenský večer
čtvrtek 2. 2.9:00 - 10:30Paralelní sekceAula 50, Aula 1
10:30 - 10:50Přestávka
10:50 - 12:30Paralelní sekceAula 50, Aula 1
12:30 - 14:00Oběd
14:00 - 15:15Paralelní sekceAula 50, Aula 12
15:40 - 15:40Konecstředa 1. 2.
Čas
8:45Registrace (hala)
10:00Zahájení - Jiří Němec, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Aula 50)
10:10Zahájení - Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity (Aula 50)
10:20Luděk Matyska:
Digitalizace výuky na MU - zvaná přednáška (Aula 50)
11:00Přestávka
11:20Zdena Lustigová - zvaná přednáška (Aula 50)
12:00Mária Bieliková:
Personalizované webové systémy na podporu vzdelávania - zvaná přednáška (Aula 50)
12:40Oběd
Paralelní sekce
Sekce 1: Technologie (Aula 50)
vedoucí: Roman Plch
Sekce 2: Pedagogické principy (Aula 1)
vedoucí: Nina Hrtoňová
Prezentace vystavených kurzů (Aula 12)
14:00František Mošna:
Cabri geometrie ve výuce diferenciálního počtu
Jiří Němec:
Klasické didaktické prostředky v novém světle LMS a multimediálního vzdělávání
14:25Zdena Lustigová:
TELMAE Educational Portal and Learning Object Repository as a Gate to Science Education
Libor Holub, Radoslav Fasuga, Jana Šarmanová:
Styly učení a jejich možnosti použití v e-learningu
14:50Pavel Drášil, Tomáš Pitner:
Platforma pro personalizaci standardizovaných výukových materiálů
Dušan Šveda, Stanislav Lukáč, Radovan Engel:
Interaktivita a spätná väzba v e-learningových matematických kurzoch
15:15Tomáš Gregar, Zuzana Nevěřilová, Adam Rambousek a Tomáš Pitner:
Vizualizace znalostí v e-learningu
Eva Staňková:
Zapojení studentů do tvorby elektronických studijních materiálů
15:40Přestávka
Paralelní sekce
Sekce 1: Technologie (Aula 50)
vedoucí: Tomáš Pitner
Sekce 2: Pedagogické principy (Aula 1)
vedoucí: Jiří Němec
Prezentace vystavených kurzů (Aula 12)
16:10Tomáš Gregar, Jan Pavlovič:
Vizualizace ontologií ve vyhledávacím systému vědeckých publikací
Ján Guniš, Ľubomír Šnajder:
E-learningová podpora programátorskej súťaže PALMA junior
16:35Pavel Šiler, Petr Sojka, David Kovalský:
Efektivnost zpracování výukových videomateriálů
Eva Jablonská, Hana Rysová, Pavla Šařecová:
Výuka s podporou e-learningu
17:00Petr Korviny:
Animace a eLearning
Jozef Polák, Michal Munk, Drahoslav Lančarič:
Záverečné vyhodnotenie kurzu IKT pre telesne postihnutých
17:25Zasedání ČADUV (Aula 60)
17:25Konec programu v sekcích
19:00Společenský večerčtvrtek 2. 2.
ČasParalelní sekce
Sekce 3: Institucionální zabezpečení (Aula 50)
vedoucí: Jiří Rambousek
Sekce 4: LMS (Aula 1)
vedoucí: Luděk Jančář
9:00Kamil Kopecký:
E-learning jako pedagogický proces a evropská analýza e-learningu
Hana Rohrová, Kamila Olševičová and Jaroslava Mikulecká:
From WebCT 4.1 to WebCT 6.0: First Experiences
9:25Karel Zatloukal, Miroslav Ulrich:
E-learning a jeho zajištění
Jiří Vodrážka, Viktor Krehan, Marek Nevosad, Tomáš Zeman:
Praktické zkušenosti s implementací LMS na ČVUT
9:50Sponzorský příspěvek: On-line komunikace a e-learning v prostředí Macromedia Breeze 5 (Aula 50)
10:30Přestávka
Paralelní sekce
Sekce 3: Institucionální zabezpečení (Aula 50)
vedoucí: Jiří Rambousek
Sekce 5: Kurzy (Aula 1)
vedoucí: Luděk Jančář
10:50Adrian Kapias:
Získávání znalostí pomocí LMS a jeho role v pedagogickém prostředí na VŠB-TUO
Alena Hašková, Ján Záhorec, Daša Klocoková:
E-learningový kurz na podporu výučby predmetu Vybrané kapitoly z fyziky
11:15Miroslava Misáková:
Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005
Milada Švecová, Jan Veselý:
E-learning jako podpora kombinované výuky biologie na SŠ
11:40Tamara Váňová, Daniel Mikšík, Anna Váňová:
Pilotní kurz IS MU: Online_A
Milada Švecová, Kateřina Blažová, Ilona Horychová, Dobroslav Matějka:
Využití studijních opor pro exkurzi jako specifickou organizační formu výuky na příkladu komplexní přírodovědné exkurze
12:05Hana Bušinová:
E-learning ve výuce anglického jazyka v podmínkách Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
Marián Kireš a Ľubomír Šnajder:
Využitie e-learningových kurzov v príprave budúcich učiteľov
12:30Oběd
Paralelní sekce
Sekce 3: Institucionální zabezpečení (Aula 50)
vedoucí: Daniel Mikšík
Prezentace vystavených kurzů (Aula 12)
14:00Leonard Walletzký, Hynek Julinek, Jan Slezák:
Rozvoj multimediálních aplikací v e-learningovém prostředí Studium On-line
Rudolf Burgr: Zkušenosti s výukou Publicistických žánrů
Pavel Doležel, Tamara Váňová: Starší anglická literatura
Světlana Hanušová, Tamara Váňová: 25 kurzů vzniklých s podporou grantu CESNET
Renata Jančaříková: Grammar A
Slávka Janků: Organická chemie - laboratorní cvičení
Hana Katrňáková: Advanced Communication Course
Zdeňka Kubíková, Martin Sebera, Martin Novotný: Kurz prevence tonutí a záchrany tonoucího
Jana Lišková: Gramatika 1
Vladislav Navrátil: Fyzikální základy vědy o materiálu
Olga Dontcheva-Navratilova: Communicative Syntax
Hana Němcová: Angličtina pro biology
Roman Plch: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Lucie Podroužková: Seminář k novější anglické literatuře
Renata Povolná: Pragmatics
Petra Šedinová: Jak pracovat s informacemi
Marek Stehlík: Anorganická chemie I
Tomáš Staudek: Typografie elektronických výukových kurzů
Květoslava Štěpánková: Němčina pro přírodovědce 1
James Thomas: Training Future Trainers in ICT for English Language Teaching
Josef Vojáček: Esperanto
Jiří Zounek: Úvod do studia pedagogiky
Jiří Zounek: Informační technologie a didaktická technika
Jiří Zounek: Multimediální programy
14:25Roman Malo:
Jiný pohled na implementaci eLearningových standardů
14:50Martina Jelínková, Vladimíra Vlčková, Ivana Švecová:
Institucionální zabezpečení e-learningu na Univerzitě Pardubice
15:15Lenka Cimbálníková:
Řízení distančního vzdělávání prostřednictvím LMS na FF UP v Olomouci zrušeno
15:40KonecKontakt sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz