Logo SCO 2006

Pozvánka

prof. PhDr. Petr Fiala, PhD.,
rektor Masarykovy univerzity


a

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.,
děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzitysi vás dovolují pozvat na

3. ročník konference o e-learningu

SCO 2006

DATUM: 1. - 2. 2. 2006

MÍSTO: Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno

ORGANIZACE: Fakulta informatiky a Pedagogická fakulta MU

Plán konference:
dvoudenní setkání na Pedagogické fakultě, kterého by se měla zúčastnit co nejširší veřejnost zabývající se e-learningem.

Pro přiblížení:
. zástupci univerzit z řad vyučujících i z řad studentů
. zástupci komerčních firem zabývajících se e-learningovými řešeními
. správci e-learningových systémů, tutoři
. osoby zabývající se e-learningem pro platformu základního školství
. zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, informatiky
. osoby s bohatými e-zkušenostmi i osoby v e-začátcích


Základní tematické okruhy:
. sdílení elektronického výukového obsahu
. e-learning jako pedagogický proces zaměřený na studenta
. výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti e-learningu
. institucionální zajištění e-learningu
. ekonomika a řízení procesů souvisejících s realizací e-learningu
. kvalitativní hodnocení e-learningových kurzů
. standardy a jejich význam v e-learningu
. software pro e-learning

Další informace a přihlášky: http://sco.muni.cz/

Kontakt sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz