Logo SCO 2006

Témata konference


Základní tematické okruhy:
. sdílení elektronického výukového obsahu
. e-learning jako pedagogický proces zaměřený na studenta
. výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti e-learningu
. institucionální zajištění e-learningu
. ekonomika a řízení procesů souvisejících s realizací e-learningu
. kvalitativní hodnocení e-learningových kurzů
. standardy a jejich význam v e-learningu
. software pro e-learning


V rámci konference budou rovněž pořádány v počítačové učebně praktické workshopy, kde mohou účastníci zájemcům prakticky předvést ukázku práce v jimi používaném systému, či je provést přímo vlastním vytvořeným kurzem apod.

Kontakt sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz