Logo SCO 2006

E-learning přichází: sborník SCO 2006

obalka sborniku SCO 2006 (navrh T. Gregar)

Petr Sojka, Jiří Němec (editoři):

SCO 2006

Sborník třetího ročníku konference o e-learningu  --- SCO 2006, Brno, ČR, 1.–2. 2. 2006.
Datum publikace: 30. ledna 2006.
 
ISBN 80-210-3923-X 
x + 206 stran, publikovalo vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně
 
Kniha obsahuje 30 recenzovaných příspěvků konference, a dvě zvané přednášky, autorský i tematický rejstřík. Články jsou ve sborníku členěné do pěti tematických oblastí.
Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -- e-learningu. Přílohou je CD-ROM s elektronickou hypertextovou podobou všech článků, elektronickou výstavkou kurzů a webem konference.
 
Obsah
Abstrakty příspěvků do sborníku
Předmluva a úvodní stránky
Kolofón, tematický a autorský rejstřík
Objednávky

Obsah

Je dostupný ve formátech PostScript a PDF.

Abstrakty článků ve sborníku

Můžete si brouzdat v seznamu abstraktů článků přijatých do sborníku SCO 2006.

Předmluva a úvodní stránky

jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Kolofón, tematický a autorský rejstřík

Závěrečné stránky sborníku jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Objednávky

Do vyprodání nákladu bude možno zakoupit sborník (270 Kč s DPH), včetně CD-ROMu s elektronickou verzí, v knihkupectví Mareček.
Kontakt: sco2006(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz