Logo SCO 2009

E-learning přichází: sborník SCO 2009

obálka sborníku SCO 2009 (návrh T. Gregar)

Petr Sojka, Jiří Rambousek (editoři):

SCO 2009

Sborník šestého ročníku konference o e-learningu  -–- SCO 2009, Brno, ČR, 16.–17. 6. 2009.
Datum publikace: 15. června 2009.
 
ISBN 978-80–210–4878-2 
xii + 296 stran, publikovalo vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně
 
Kniha obsahuje 37 recenzovaných příspěvků konference, tematicky členěných do osmi sekcí. Dále zde čtenář najde texty dvou zvaných přednášek, dvou sponzorských příspěvků, 20 abstraktů kurzů a technických řešení e-learningu a je doplněna autorským, jmenným a tematickým rejstříkem.
Sborník je určen všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -– e-learningu. Přílohou knihy je CD-ROM s elektronickou hypertextovou podobou všech článků, elektronickou výstavkou kurzů a dalšími materiály konference SCO.
 
Abstrakty příspěvků do sborníku
Zakoupení

Abstrakty článků ve sborníku

Můžete si prohlédnout seznam abstraktů článků přijatých do sborníku SCO 2009.

Zakoupení sborníku

Do vyprodání nákladu bude možno zakoupit sborník (300 Kč s DPH), včetně CD-ROMu s elektronickou verzí, v knihkupectví Mareček na FI MU.
Kontakt sco2009(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz