Logo SCO 2009

SCO 2009

Ve dnech 16. a 17. 6. 2009 uspořádaly Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Fakultou informatiky MU a Ústavem výpočetní techniky MU, mezinárodní odbornou konferenci SCO (Sharable Content Objects) 2009.

Aktuality

Důležitá data

  • Odeslání abstraktu: 15. dubna 2009, 12.00 hod.
  • Odeslání příspěvku k recenznímu řízení: 19. dubna 2009, 12.00 hod.
  • Oznámení o přijetí příspěvku: 27. dubna 2009
  • Odeslání finálních tiskových verzí: 11. května 2009
  • Konec registrace se zlevněným vložným: 11. května 2009
  • Odeslání příspěvku do přehlídky kurzů: 13. května 2009
  • Konání konference: 16. a 17. června 2009

Přidat data do

Minulé ročníky

Kontakt sco2009(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz