Logo SCO 2008

Workshopy

Základy práce s programem Macromedia Flash

Účastníci workshopu se v průběhu vytváření vlastní jednoduché animace seznámí se základy ovládání programu, s jeho kreslícími a animačními nástroji. Vytvořenou animaci doplní ovládacími prvky a umístí do webové stránky.

Workshop je určen především těm, kteří s programem Macromedia Flash dosud nepracovali.


Přihlášení na workshop
(Pouze rezervace místa na workshopu, pro účast je potřeba zaregistrovat se na konferenci. Počet míst je omezen na 12.)