Logo SCO 2008

Témata konference

Základní tematické okruhy:

  • sdílení elektronického výukového obsahu
  • stav e-learningu v akademické a komerční sféře
  • představení technologií a výukových systémů, výhledy do budoucna
  • normy a e-learningové standardy
  • digitální knihovny a standardy
  • videokonference ve výuce
  • e-learning 2.0
  • e-learning v celoživotním vzdělávání
  • základní a aplikovaný výzkum v e-learningu


V rámci konference pořádáme také nesoutěžní Přehlídku kurzů a technických řešení v e-learningu. V této samostatné sekci, probíhající po celou dobu konání konference v počítačových učebnách, můžete zájemcům předvést ukázky své práce, e-learningové kurzy, apod. Vaše práce by měly být po dobu konání konference pro její účastníky zpřístupněny.

Základní informace o díle budou součástí webových stránek konference, dále vytištěny a vystaveny v počítačových učebnách a publikovány. Dle časového rozpisu, který bude uveřejněn v programu konference, můžete kromě toho své dílo prezentovat osobně a zodpovědět případné dotazy (přibližně 10 min prezentace a 5 min diskuze).

Doufáme, že Vás tato možnost sdílení zkušeností zaujme a těšíme se na vaše příspěvky. Kurzy pro přehlídku registrujte zde. Kromě této registrace kurzu pro přehlídku je třeba zaregistrovat alespoň jednoho z autorů jako účastníka konference a uhradit odpovídající vložné.

Kontakt sco2008(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz