Logo SCO 2008

Výbory

Programový výbor

Maria Bieliková, Fakulta informatiky STU, Bratislava
Michal Bulant, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Miroslava Černochová, Pedagogická fakulta UK, Praha
Daniel Franc, Unisona Studio, Brno
Martin Kvizda, Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
Erika Mechlová, Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
Renate Motschnig, Fakultät für Informatik, Universität Wien
Jiří Němec, Pedagogická fakulta MU, Brno
Tomáš Pitner, Fakulta informatiky MU, Brno
Roman Plch, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Petra Poulová, Fakulta informatiky a managementu UHK, Hradec Králové
Jiří Rambousek, Filozofická fakulta MU, Brno
Petr Sojka, Fakulta informatiky MU, Brno (předseda)
Petr Šaloun, Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
Petra Šarmanová, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská--Technická univerzita, Ostrava
Stanislav Zelenda, Matematicko fyzikální fakulta UK, Praha

Organizační výbor

Michal Bulant, proděkan PřírF MU (předseda)

Roman Čermák, děkanát PřířF MU
Čestmír Greger, děkanát PřírF MU
Nina Hrtoňová, ÚVT MU
Daniel Mikšík, FF MU
Tomáš Pitner, FI MU
Roman Plch, PřírF MU
Adam Rambousek, FI MU
Petr Sojka, FI MU

Kontakt sco2008(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz