Logo SCO 2011

Zvané přednášky

Peter Baumgartner: Educational Scenarios with E-portfolios — a Taxonomy of Application Patterns

Peter Baumgartner Peter Baumgartner is full professor for Technology Enhanced Learning and Multimedia, Dean of the Faculty of Education and Media as well as Head of the Department of Interactive Media and Educational Technology at Danube University Krems, Austria. He completed his doctorate in Sociology in 1980, qualified as a professor in education in 1992 and continued with professorships at universities in Austria and Germany. His main research interests relate to e-Learning, blended learning, distance education, didactics, implementation strategies and evaluation methodologies.
www.peter-baumgartner.at/

Jiří Zounek: E-learning — tradice, současnost a budoucnost

E-learning je často vnímán jako ryze současné téma s velkým potenciálem do budoucna. Nahlížíme-li však toto téma pedagogickým úhlem pohledu, nelze jednoduše přehlédnout minulost a tradici ve vzdělávání, která může být zdrojem zajímavých poznatků a inspirací k přemýšlení. Mnohé pedagogické otázky řešené v minulosti v souvislosti se zaváděním různých technologií do vzdělávání nejsou překonané, ač se technologické prostředky proměnily velmi výrazně. V první části přednášky se proto bude autor věnovat minulosti, přičemž nebude popisovat dějiny začleňování různých technologií do vzdělávání, ale ukáže některé pedagogické názory a výsledky výzkumů, které svým způsobem spoluvytvářejí tradici.

Druhá část přednášky se zaměří na současnost, v níž se setkává tradice s novými prvky či přístupy, a to jak v oblasti technologií, tak zejména v pedagogice. Je otázkou, zda právě toto setkávání nehraje klíčovou úlohu v zavádění e-learningu.

V závěrečné části pak bude pozornost věnována budoucnosti, kterou sice není možné přesně předpovídat, lze však alespoň naznačit budoucí trendy v e-learningu. Některé z nich autor souhrnně označuje jako tzv. mizející „e“ nebo též „neviditelné“ technologie ve vzdělávání.

Jiří ZounekJiří Zounek (1973), doc., Mgr., Ph.D., působí na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve svých odborných aktivitách se zaměřuje především na využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Problematice e-learningu se věnoval v rámci stipendijního pobytu v Nizozemsku v Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences v roce 2009. V minulosti byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných a rozvojových projektů. Je spoluautorem knih Internet pro pedagogy (2001), Internet pro studenty (2003), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (2008), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009). Je dále autorem knih ICT v životě základních škol (2006) a E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti (2009). Je členem České asociace pedagogického výzkumu, České pedagogické společnosti, Jednoty školských informatiků a mezinárodní sítě ICT in Education, která je součástí Evropské asociace pedagogického výzkumu. Více na www.zounek.cz.

Kontakt sco2011(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz