Logo SCO 2011

Workshopy

21. 6. proběhnou workshopy nebo praktické dílny zaměřené na určitý produkt, metodu apod.

Program workshopů

časučebnaworkshop
8-12VT5Using Maple TA a MapleNet in e-learning
13-17VT5Clickable mathematics and e-learning with Maple
8-12, 13-17VT2Vzdělávání cestou e-portfolií v systému Mahara
8-12VT4Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0
13-17VT4Možnosti a limity zapojení Wikipedie ve výuce

Účastníci workshopů obdrží "Osvědčení Masarykovy univerzity o absolvování kurzu" - osvědčení bude vydáno pro každý workshop zvlášť.

Vzdělávání cestou e-portfolií v systému Mahara

Workshop se zaměří na způsoby, jak inovovat výuku pomocí elekronických portfolií spravovaných v systému Mahara. Při nápaditém využití nejsou totiž e-portfolia pouze prezentací studentských prací, ale nástrojem, který výrazně podporuje reflexi vlastního učení a především komplexní rozvoj osobnosti studentů. Samotný workshop bude rozdělen do dvou bloků. V dopolední části (nutná registrace) budou účastníci seznámeni se systémem Mahara, jeho funkcemi a základními možnostmi zapojení do výuky. Odpolední část (pro zájemce) se zaměří na praktické ukázky fungujících řešení a návrhy, jak pomocí e-portfolií připravit efektivní osobní vzdělávací prostředí (PLEs). Workshop bude veden v angličtině, v případě potřeby bude zajištěn český tlumočník.

Sigi Jakob-Kühn je jednou z předních postav německé Moodle/Mahara komunity a spoluorganizátorkou něměckého Moodlemootu. Dlouhodobě spolupracuje s řadou učitelů a škol na implementaci e-learningových řešení v prostředí středoškolského i vysokoškolského vzdělávání na území Německa. V posledních letech se stává jednou z hlavních propagátorek systému Mahara, především kvůli preferenci aktivního zapojení studentů do procesu učení. Výsledkem této snahy byl například evropský projekt MOSEP (More Self-esteem with my E-Portfolio), nebo iniciativa KAMahara (jednotná platforma škol v oblasti Karlsruhe).

Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0

Nová verze Moodle 2.0 obsahuje řadu nových nástrojů a funkcí, které rozšiřují spektrum možných učebních aktivit probíhajících v kurzech. Workshop se zaměří na některé pokročilé metody a strategie vedení kurzů podle modelu profesního vývoje učitele v Moodle. Účastníci se seznámí s možnostmi nastavování podmíněného přístupu k modulům v kurzu, sledování postupu účastníka v kurzu a možnostmi definování podmínek pro absolvování kurzu. Tyto funkce, v kombinaci s vhodným nastavením známkování, umožňují kombinovat sérii učebních aktivit do vyšších logických celků a navozovat inovativní učební situace. Velká část setkání pak bude věnována modulu Workshop, který byl pro verzi Moodle 2.0 zcela přepracován. Tento modul, který je možno chápat jako rozšíření konceptu standardního modulu Úkol, nabízí několik unikátních vlastností. Mezi ně patří zejména podpora kriteriálního hodnocení a vzájemného hodnocení studentů (peer assessment).

David Mudrák je zakladatelem a správcem českého uživatelského portálu MOODLE.CZ a správcem české lokalizace Moodlu. Pracuje jako vývojář pro australskou společnost Moodle Pty, která zastřešuje vývoj Moodlu. V minulosti působil jako odborný asistent na Katedře informačních technologií a technické výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze a učil informatiku na gymnáziu. Absolvoval doktorské studium v oboru pedagogika se specializací na didaktiku informační výchovy.

Možnosti a limity zapojení Wikipedie ve výuce

Workshop se bude zabývat možnostmi, jak využít Wikipedii, případně příbuzné projekty, při výuce. Po seznámení účastníků se základy editace bude na konkrétních příkladech demonstrováno, jak je Wikipedie používána ve výuce v Česku i v zahraničí. Účastníci wokshopu by se měli naučit aktivně s Wikipedií pracovat a měli by umět samostatně navrhnout a vést školní projekt v souladu s principy Wikipedie.

Michal Klajban je aktivním wikipedistou a zároveň jedním ze správců české Wikipedie. Bakalářské studium absolvoval na Filozofické fakultně Masarykovy univerzity, kde rovněž v současné době studuje magisterské obory Informační studia a knihovnictví a Religionistika.

Clickable mathematics and e-learning with Maple

During the workshop, Dr. Lopez will present the concept of Clickable Math(TM). This concept brings an exciting new dimension to math education; the idea of powerful mathematics delivered using very visual, interactive point-and-click methods is launching a new generation of teaching and learning techniques. Clickable Math offers educators a better way of engaging students so that they fully understand the materials they are being taught. It responds to the most common complaint of faculty who integrate software into the classroom - time is spent teaching the tool, not the concepts.
Dr. Lopez will demonstrate Clickable Math techniques within the Maple 15 environment, and there will be possibility to play with it.

Dr. Robert J. Lopez, Emeritus Professor of Mathematics at the Rose-Hulman Institute of Technology in Terre Haute, Indiana, USA, is an award winning educator in mathematics and is the author of several books, including Advanced Engineering Mathematics. For over a decade, Dr. Lopez has also been a visionary figure in the introduction of math technology into undergraduate education and has received numerous awards for outstanding scholarship and teaching.

Using Maple TA a MapleNet in e-learning

Kontakt sco2011(@)sco(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz